Den nye hundesykdommen

Det er kommet inn flere døde hunder ila de siste dagene til Veterinærinstituttet. Felles for hundene er blodig diare, nedsatt almentilstand og oppkast.

Veterinærinstituttet oppfordrer hundeiere til å kontakte veterinær eller dyreklinikk om hunden har symptomer på diare og samtidig nedsatt almentilstand.

Til nå er det funnet to bakterier hos de døde hundene, Providencia alcalifaciens og Clostridium perfringens.

Det er ikke mistanke om at sykdommen har årsak i hundefór.

Foreløpige funn er at dette er en alvorlig  tarmbetennelse som har dødelig utgang. Det er ikke funnet tegn på forgiftning med rottegift.

Man vet ennå ikke hovedårsaken til dødsfallene, eller om det er en sammenheng mellom tilfellene i Oslo, Nordland, Trøndelag, Hordaland, Hedmark og Sørlandet.

Man anbefaler å følge generelle råd fra Mattilsynet:

Unngå direkte kontakt med andre hunder, avføring fra hunder, og møteplasser for hunder som hundejorder, parker og liknende.

Hundeiere oppfordres til å bruke hundepose. Ved å plukke opp hundens avføring og kaste den i søppelkasse, er man med på å redusere risikoen for videre smitte mellom hunder.


Om hunden viser tegn på alvorlig sykdom, oppfordres hundeeier å kontakte dyreklinikken før hunden tas inn, slik at smitteforebyggende tiltak kan iverksettes av klinikken.


Harestua Dyreklinikk oppfordrer hundeeiere til å vaksinere sine hunder , og fornye vaksinen årlig.


Nyttige sider for å holde seg oppdatert om den nye hundesykdommen er:

- mattilsynet.no

Forside/dyr og dyrehold/kjæledyr og konkurransedyr/hund/alvorlig sykdom hos hunder


- vetinst.no


Om hunden din har diare, men ellers virker frisk og rask, er dette mest sannsynlig en ufarlig diare, som behandles med melkesyrebakterier(f eks zoolac fra apotek), og lettfordøyelig diett som kokt ris og fiskeboller/kylling i tre dager.